powiększ tekst A A A

wtorek 27.05.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

RUSZYŁA PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

 Kilka dni temu na terenie Zbydniowia rozpoczęła się przebudowa ciągu dróg powiatowych Lipnica Murowana - Żegocina, Łąkta Górna - Łapanów, Ubrzeż - Zbydniów, Trzciana - Łąkta Górna i Leszczyna - Nowe Rybie, której całkowity  koszt wyniesie blisko 5 milionów złotych. Łącznie powstanie 1,5 km nowych chodników i 8 km nawierzchni asfaltowej, powstaną 2 zatoki autobusowe, przebudowane zostaną 2 skrzyżowania,
wyremontowany zostanie przepust oraz zamontują bariery ochronne, 2 przejścia dla pieszych oraz 3
progi zwalniające, zamontowano oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome.
   Na terenie Gminy Trzciana przy drodze powiatowej Łąkta Górna - Łapanów wykonane zostanie zawężenie przekroju jezdni, oznakowanie pionowe oraz zamontują oświetlenie. Przy drodze powiatowej Leszczyna – Nowe Rybie zmodernizują drogę wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem poboczy oraz wyczyszczą rowy, powstanie ścieżka rowerowa w Trzcianie, oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie.
 Symboliczna uroczystość wbicia łopaty została zorganizowana 27 maja 2014 roku w Zbydniowie. Przybyli na nią zaproszeni przez Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka liczni goście, m. in. radni powiatowi i gminni, Wójtowie Gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja, przedstawiciele wykonawcy, sołtysi.
 W krótkim przemówieniu Starosta Jacek Pająk wyraził zadowolenie z faktu rozpoczęcia tej inwestycji tak ważnej dla kierowców i mieszkańców czterech gmin południowej części powiatu. Podkreślił fakt, że inwestycja jest możliwa dzięki zgodnej współpracy samorządów gmin z samorządem powiatu.
  Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina, nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów, nr 2073K Obrzeż – Zbydniów, nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna i nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie na długości odcinków dróg 7.671 mb" kosztować będzie ponad 5 mln zł i jest finansowane ze środków "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (50% kosztów), samorząd powiatowy (29%) oraz samorządy poszczególnych gmin (21% kosztów tej inwestycji z terenu tej gminy).
 Planowany termin zakończenia - październik 2014 roku.

                                                                                              Foto i relacja: Tadeusz Olszewski