powiększ tekst A A A

poniedziałek 23.06.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE PRZY SZKOLE W KAMIONNEJ

Z początkiem czerwca rozpoczęły się prace remontowe przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionnej.

Zakres zaplanowanych przez gminę robót obejmuje:
• drenaż i izolację ściany podłączeniem do istniejących studzienek, sprawdzenie i płukanie istniejącego drenażu,
• oczyszczenie rowu,
• schody zewnętrzne z płytek,
• roboty wewnętrzne,
• zabezpieczenie skarpy.

Aby wyłonić wykonawcę powyższych prac, 4 kwietnia 2014r. Gmina Trzciana ogłosiła przetarg nieograniczony. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa- NOWAK Tomasz Nowak, 32-732 Kamionna 128. Umowę ze wskazaną firmą podpisano w dniu 15 maja 2014r. Kwota inwestycji wyniesie, jak wynika z postępowania o zamówienie publiczne - 92 567,86 zł.

Po zakończeniu inwestycji przedstawimy Państwu zdjęcia prezentujące efekt finalny.

AB

Foto relacja: