powiększ tekst A A A

czwartek 10.07.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

WYREMONTOWANO DROGI W KIERLIKÓWCE I W UJEŹDZIE

       W ubiegły piątek z powodzeniem odebrano dwie gminne inwestycje: remont drogi Kierlikówka-Rdzawa (Giza) oraz remont drogi Ujazd-Waligóra (Folwark).

W miejscowości Ujazd wyremontowano 500m drogi. Inwestycja nosiła nazwę: „Remont drogi gminnej Ujazd-Waligóra (Folwark), nr dr.580582, nr dz. 222 w miejscowości Ujazd w km 0+300-0+800". Roboty obejmowały: ścinanie poboczy, podbudowę z kruszyw grubości 10cm, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 298,20m², mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni asfaltowych w ilości 1 456,10m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową w ilości 145,61t, nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwa ścieralna grubości 5cm w ilości 1 456,10m². Wartość wykonanych prac to kwota 104 796,73 zł brutto.

Drugą wyremontowaną drogą jest odcinek 450m drogi gminnej Kierlikówka- Rdzawa (Giza). Zadanie pod nazwą: „Remont drogi gminnej Kierlikówka- Rdzawa (Giza), nr drogi 5805910, nr dz. 184 w miejscowości Kierlikówka w km 0+000-0+450" obejmowało: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, ścinanie poboczy, podbudowę z kruszyw grubości 10cm, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 436,10m², mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni asfaltowych w ilości 1 800,00m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową w ilości 180,00t, nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwa ścieralna grubości 5cm w ilości 1 800,00m². Prace wykonano za kwotę 131 537,38 zł brutto.

       Inwestycje, których łączna wartość opiewa na kwotę 236 334,11 zł realizowała firma „KRUSZ-BUD" Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane 32-007 Zabierzów Bocheński, z/s Wola Batorska-Żwirownia. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, który gmina przeprowadziła w marcu 2014r.
Remonty obu dróg zostały dofinansowane w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, zgodnie z umową zawartą między Wójtem Gminy Trzciana- Józefem Nowakiem, a Wojewodą Małopolskim- Jerzym Millerem.

     Mamy nadzieję, że mieszkańcy oraz inne osoby korzystające z obu dróg będą usatysfakcjonowane efektem wykonanych prac remontowych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia dróg kolejno w Kierlikówce i Ujeździe przed i po realizacji inwestycji.

AB