powiększ tekst A A A

środa 13.08.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

TRWAJĄ PRACE PRZY TERMOMODERNIZACJI REMIZY OSP UJAZD

     Gmina Trzciana co roku wykonuje na swoim terenie prace remontowe przy remizach strażackich. Od kilku lat sukcesywnie wnioskujemy do samorządu Województwa Małopolskiego realizującego unikatowy w skali kraju program „MALOPOLSKIE REMIZY", w ramach którego staramy się o pokrycie części kosztów prowadzonych prac.

Realizacja kolejnych remontów przedstawiała się następująco:
2010 rok- Remont Budynku Domu Strażaka w Trzcianie za kwotę 89.996,11 zł
2011 rok- Rozbudowa i remont Remizy OSP w Kierlikówce za kwotę 97.784,95 zł
2012 rok- Remont budynku Remizy OSP w Łąkcie Dolnej- termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego za kwotę 124 620,51 zł
2013 rok- Termomodernizacji Remizy OSP Kamionna za kwotę 60 516,00 zł (wnioskodawcą w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2013" była OSP w Kamionnej).

     W 2014r. remontowi poddana została Remiza OSP Ujazd. Obecnie trwają prace przy jej termomodernizacji. Roboty wykonuje firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MAR-BUD" s.c. Marian Sroka, Renata Sroka z Bochni. Koszt inwestycji wyniesie 68.900,04 zł. Na realizację tego zadania również pozyskano dotację w ramach programu „Małopolskie Remizy 2014". Ze środków Województwa Małopolskiego otrzymano 6.694,00 zł z przeznaczeniem na malowanie dachu w ilości 335m2, malowanie rynien i rur spustowych 105m2, malowanie krat i balustrad w ilości 8m2 oraz odnowienie syreny alarmowej. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uzyskano 27.612,00 zł dotacji na docieplenie ścian budynku w ilości 278m2, docieplenie stropu w ilości 95m2, wymianę drzwi zewnętrznych i bramy garażowej. Pozostałe środki na realizację opisanej inwestycji pochodzą z budżetu Gminy Trzciana.

     Poniżej prezentujemy zdjęcia przedstawiające postęp wykonywanych prac. Liczymy, że efekt końcowy spełni oczekiwania mieszkańców Gminy Trzciana, a w szczególności strażaków z OSP Ujazd.

AB