powiększ tekst A A A

czwartek 21.08.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

280 TYS. ZŁ DLA GMINY TRZCIANA

     Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało w ubiegłym tygodniu 25 małopolskim gminom promesy na środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, które wystąpiły w 2014 roku i były skutkiem zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej.
     Na liście zadań, które zostaną zrealizowane z tych funduszy, jest m.in. "Remont ujęcia wody dla gminy Trzciana na dz. nr 118 i 113/4 w miejscowości Kamionna". Nasza gmina otrzyma na ten cel 280 000,- zł.

     To już szósta inwestycja realizowana w 2014r., na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa. W 2014r. w ramach środków, o które wnioskowaliśmy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wykonywaliśmy remonty następujących dróg, zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r. i 2013r.:

1. Remont drogi Kierlikówka-Rdzawa (Giza) - wyremontowano 500m drogi. Wartość wykonanych prac to kwota 104 796,73 zł brutto (w tym104.796,-zł budżetu państwa).

2. Remont drogi Ujazd-Waligóra (Folwark)- na odcinku 450m. Prace wykonano za kwotę 131 537,38 zł brutto (w tym 131.537,- zł budżetu państwa).

3. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Kamionna- Pacek w km 0+400 76.462,11 zł (w tym 61.169,-zł z budżetu państwa) – inwestycja jest na etapie realizacji.

4. Remont drogi gminnej Leszczyna - Pod Klubę – 300m drogi. Inwestycja jest na etapie procedury przetargowej.

5. Remont drogi gminnej Łąkta Dolna - Judka – 400m drogi. Inwestycja jest na etapie procedury przetargowej.

     Dodatkowo realizujemy oczywiście inwestycje finansowane z innych źródeł, o których informujemy na bieżąco mieszkańców na stronie internetowej naszej gminy. Poniżej zdjęcia, króte już Państwu prezentowaliśmy - kolejno drogi Kierlikówka-Rdzawa (Giza) oraz Ujazd-Waligóra (Folwark)- przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

AB