powiększ tekst A A A

piątek 22.08.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG POWIATOWYCH W RAMACH „SCHETYNÓWKI”

Jak wszystkim wiadomo na terenie naszej gminy trwają prace w ramach „schetynówki" pn. „Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina, nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów, nr 2073K Ubrzeż – Zbydniów, nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna i nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie na długości odcinków dróg 7.671 mb". Inwestycja jest realizowana przez Powiat Bocheński i prowadzona jest na terenie czterech gmin: Trzciany, Żegociny, Łapanowa i Lipnicy Murowanej.

Z wiadomości uzyskanych od wykonawcy oraz od Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że jeżeli pogoda dopisze, ciąg Trzciana-Ujazd zostanie zakończony do końca sierpnia, natomiast pozostałe prace na terenie naszej gminy zostaną zakończone do połowy września 2014r.

Przypominamy, że w ramach „schetynówki" na terenie Gminy Trzciana przy drodze powiatowej Łąkta Górna - Łapanów przewidziane jest zawężenie przekroju jezdni, oznakowanie pionowe oraz zamontują oświetlenie. Przy drodze powiatowej Leszczyna – Nowe Rybie zmodernizują drogę wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem poboczy oraz wyczyszczą rowy, powstanie ścieżka rowerowa w Trzcianie, oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie. Przy drodze powiatowej Trzciana - Łąkta Górna przebudują skrzyżowanie w Trzcianie, zatokę autobusową, nawierzchnię drogową, powstaną przejścia i oznakowanie poziome. Powstanie również chodnik w Trzcianie, zmodernizują drogę wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem poboczy oraz konserwacją rowów, wykonają oznakowanie pionowe i poziome jak również zamontują sygnalizator i progi.

Inwestycja Powiatu Bocheńskiego jest możliwa dzięki otrzymanej dotacji rządowej, środków pochodzących z budżetu powiatu bocheńskiego oraz wsparciu samorządów gminnych, a jej całkowity koszt to 5 256 099,08 złotych.

AB