powiększ tekst A A A

czwartek 04.09.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

I Rajd Pieszy po Rezerwacie Przyrody KAMIONNA

Gminna Świetlica w Trzcianie oraz świetlice filialne zapraszają wszystkich na I Rajd Pieszy po Rezerwacie Przyrody „Kamionna" w dniu 6 września 2014r.
Start godz. 9.00 przy Kościele Parafialnym w Kamionnej
Trasa rajdu – na załączonej mapce.
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Osoby nieletnie powinny dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w rajdzie zamieszczoną w załączniku.
Długość trasy ok. 15 km, czas przejścia trasy ok. 6 godzin.
Ze względu na trudne warunki atmosferyczne rajd może zostać odwołany.
Na zakończenie rajdu dla uczestników zostanie zorganizowany grill przy szkole w Kamionnej.

Cele Rajdu:
- propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
- poznanie walorów turystycznych oraz historii Kamionnej,
- propagowanie wiedzy ekologicznej,
- integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk
Przebieg trasy:
- Kościół Parafialny w Kamionnej
- „Fabryka"
- Rezerwat Przyrody „Kamionna"
- góra Kamionna
-„Jeziernik"
- góra Pasierbiecka
ZAPRASZAMY

Zgoda rodzica/opiekuna do pobrania

Foto relacja: