powiększ tekst A A A

środa 01.10.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PODPISANO UMOWĘ NA ODNOWĘ CENTRUM WSI ŁĄKTA DOLNA

W dniu 30 września 2014r. w Krakowie Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę o przyznanie pomocy na zadanie pn.: „Odnowa centrum wsi Łąkta Dolna poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej".
Dotacja na tą inwestycję wyniesie 192 777 zł. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i zostaną przyznane w ramach działania „Od nowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r.
Wniosek Gminy Trzciana został złożony w marcu 2013r., został pozytywnie zweryfikowany, jednak ze względu na niewystarczające środki finansowe nie mógł uzyskać refundacji.
Cieszymy się, że umowa została podpisana i inwestycja w Łąkcie Dolnej doczeka się swojej realizacji.

AB