powiększ tekst A A A

środa 15.10.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Wójt Gminy Trzciana zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)
Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok. nr 1 w godz. pracy urzędu.
Termin konsultacji ustala się od 15-10-2014r. do 20-10-2014r.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłaszania opini

Projekt uchwały w/s Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.