powiększ tekst A A A

wtorek 21.10.2014

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

NOWA INSTALACJA SOLARNA ORAZ WYMIANA KOTŁÓW CO W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Na części budynków użyteczności publicznej w Gminie Trzciana montowane są instalacje solarne oraz wymieniane są kotły centralnego ogrzewania.

Prace wykonywane są w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby", realizowanego w gminach należących do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby.
Montaż instalacji solarnej oraz wymiana kotłów w naszej gminie obejmuje następujące placówki:
a) Trzciana - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. w Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz wymiana kotłów gazowych w Przedszkolu i Szkole Podstawowej,
b) Rdzawa - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. w Środowiskowym Domu Samopomocy,
c) Kamionna - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz z wymianą kotłów gazowych w Szkole Podstawowej.

Jak wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, wartość prac do zrealizowania w Gminie Trzciana wyniesie 225.844,53 zł. Wkład naszej gminy to 15% kosztów zadania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

AB

tl_files/content/aktualnosci/2014/03/2014-03-16/MRPO-projekt-tablicy-ZGDDRR.jpg

Foto relacja: