powiększ tekst A A A

czwartek 30.10.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

KOLEJNA "SCHETYNÓWKA" ZAKOŃCZONA

  30 października 2014 roku, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Trzcianie miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnej, wspólnej inwestycji, zrealizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bochni, przy współpracy z czterema gminami południowej części powiatu (Łapanów, Trzciana, Żegocina, Lipnica Murowana). Była nią "Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina, 2071K Łąkta Górna – Łapanów, nr 2073K Ubrzeż – Zbydniów, nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna i nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie na długości odcinków dróg 7671 mb", realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".
 W krótkiej ceremonii wzięli udział, m. in: Wicewojewoda Małopolski - Pan Andrzej Harężlak, Starosta Bocheński - Pan Jacek Pająk, Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Jarosław Marzec, Kierownik . Komendant Powiatowy PSP w Bochni - bryg. Krzysztof Kokoszka. Obecni byli także radni powiatowi i gminni z terenu czterech współpracujących gmin.
 Wszystkich przybyłych powitał Pan Jacek Pająk. W krótkim przemówieniu wyraził radość z ukończenia inwestycji, której koszt wyniósł 5.256.099 zł. Podkreślił zgodną współpracę wielu instytucji, w tym samorządów gminnych, z których każdy pokrył 21% kosztów zadań zrealizowanych danej gminie. - Reka wyciągnięta do współpracy przez samorząd powiatowy została uchwycona życzliwością i zrozumieniem. Wiemy, że ta inwestycja służy naszym mieszkańcom - powiedział i podziękował pracownikom Starostwa pracującym przy tej inwestycji i samorządom czterech gmin. - Dziś z zadowoleniem możemy powiedzieć: było warto - dodał.
 Wicewojewoda Małopolski - Pan Andrzej Harężlak - także wyraził satysfakcję z tej inwestycji. - Cieszmy się, że nasza wieś staje się coraz piękniejsza. Ta inwestycja nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie wsparcie Starostwa przez wójtów i rady gmin. My - jako strona rządowa - bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć, pomóc. Dzięki temu żyje się nam lepiej, łatwiej i przyjemniej, a przecież chyba nam wszystkim o to chodzi - powiedział.
 Głos zabrał także gospodarz tego miejsca - Wójt Gminy Trzciana - Pan Józef Nowak. Najpierw podziękował Panu Wojewodzie, Panu Staroście za kolejną "schetynówkę" (tak potocznie nazywa się inwestycje realizowane w ramach w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych") na terenie Gminy Trzciana i gmin okolicznych. Złożył gratulacje osobom, które przygotowały dobry projekt, który uzyskał wysoką punktację i otrzymał dofinansowanie. - To, co zostało zrealizowane, jest dużym postępem w realizacji naszych potrzeb. My - jako samorządy - dodajemy do "schetynówek" 21 %, co w skali naszych gminnych budżetów jest dużym wydatkiem. Ale wiemy, że choć to zadanie Starostwa, to jest robione dla ludzi tu mieszkających - powiedział Wójt z nadzieją na kolejne powiatowe inwestycje na tym terenie.
 Na terenie Gminy Trzciana, w ramach tej "schetynówki" zrealizowano trzy zasadnicze zadania:
1. Droga powiatowa Łąkta Górna – Łapanów: wykonanie zawężenia przekroju jezdni, wykonanie oznakowania pionowego, montaż oświetlenia.
2. Droga powiatowa Leszczyna – Nowe Rybie: modernizacja drogi wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem poboczy oraz konserwacja rowów, budowa ścieżki rowerowej w Trzcianie, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż oświetlenia.
3. Droga powiatowa Trzciana – Łąkta Górna: przebudowa skrzyżowania w Trzcianie polegająca na przebudowie zatoki autobusowej, wykonaniu nawierzchni oraz przejść i malowaniu linii, budowa chodnika w Trzcianie, modernizacja drogi wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem poboczy oraz konserwacja rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż kasetonu nad przejściem dla pieszych wyposażonego w lampę z oświetleniem pulsacyjnym i znakiem nad przejściem.
 Zanim przystąpiono do przecinania wstęgi rozciągniętej w poprzek drogi z Trzciany do  Kamionnej, Starosta Bocheński - Pan Jacek Pająk podziękował dwóm podmiotom prywatnym, które włączyły się w realizację tego zadania. Okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami zostały wręczone Panom: Wiesławowi Kukli z firmy "Hydrosprzęt" oraz Stanisławowi Paszkowskiemu z F.H.U. "Brdas".
 Przecięcie wstęgi zakończyło skromną uroczystość. Łącznie powstało 1,5 km nowych chodników i 8 km nawierzchni asfaltowej, 2 zatoki autobusowe, przebudowie uległy 2 skrzyżowania, wyremontowany został przepust oraz zamontowano bariery ochronne, wykonano 2 przejścia dla pieszych oraz 3 progi zwalniające, oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców, jak również użytkowników dróg na południu powiatu, wpływając równocześnie na poprawę sieci drogowej powiatu bocheńskiego – podkreśla Jacek Pająk, starosta bocheński.

                                                                               Opracowanie, zdjecia, film - Tadeusz Olszewski

Relacja wideo >>>