powiększ tekst A A A

piątek 21.11.2014

Kategoria
Pozostałe informacje

TRWA REMONT UJĘCIA WODY W KAMIONNEJ

Trwają kolejne prace remontowe w naszej gminie. Obecnie wykonywany jest remont ujęcia wody w Kamionnej, które zostało uszkodzone w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w maju 2014r. Zadanie nosi nazwę: "Remont ujęcia wody dla gminy Trzciana na dz. nr 118 i 113/4 w miejscowości Kamionna".

W zakresie prac wykonany zostanie:
- remont komór technologicznych,
- roboty remontowe ujęcia,
- zagospodarowanie terenu: remont skarp zewnętrznych komór, remont skarp i ogrodzenia,
- remont umocnienia brzegów potoku Kamionka w Kamionnej.

Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak wnioskował do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dofinansowanie wskazanych powyżej robót, ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, które były skutkiem zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zgodnie z umową dotacji zawartą między Wojewodą Małopolskim- Jerzym Millerem, a Wójtem Gminy Trzciana- Józefem Nowakiem, na remont ujęcia gmina otrzyma 122 858,00 zł dotacji, co stanowi 80% wartości zadania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 153,5 tys. złotych. W budżecie Gminy Trzciana na wskazane zadanie zabezpieczone są środki w wysokości prawie 31 tys. zł.

Wykonawcą remontu jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego „DROG-BUD" 32-740 Łapanów 199. Firma zaoferowała najniższą cenę w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez gminę na przełomie września i października.

AB