powiększ tekst A A A

piątek 08.05.2015

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

12 MAJA BR. TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Przekazujemy poniżej komunikat dotyczący przeprowadzanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej treningu systemu alarmowania na terenie kraju.


„Informuję, że w dniu 12 maja br. w godz. 6.00 – 19.00 zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pk. RENEGADE – KAPER 15/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
Podczas treningu będą przekazywane drogą radiową ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W związku z powyższym istnieje możliwość uruchomienia syren alarmowych na określonym obszarze powiatu.
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)".


Przypominamy, że modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty oznacza ogłoszenie alarmu, natomiast trzyminutowy sygnał ciągły to odwołanie alarmu.