powiększ tekst A A A

poniedziałek 18.05.2015

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ REMONTY TRZECH DRÓG GMINNYCH

Miło nam poinformować mieszkańców Gminy Trzciana, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się remonty trzech kolejnych dróg gminnych: Trzciana-Bębenek, Łąkta Dolna- Nowa Wieś oraz Kamionna Stara Droga III. Wykonawca rozpoczął prace na drodze w Kamionnej.

Zadanie realizowane przez naszą gminę nosi nazwę: „Remont drogi gminnej Trzciana-Bębenek nr dz. 116/2, 105/2 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+300, remont drogi gminnej Kamionna Stara Droga III nr drogi 580664K, nr dz. 728 w miejscowości Kamionna w km 0+880-1+056 oraz remont drogi gminnej Łąkta Dolna-Nowa Wieś nr drogi 580526K, nr dz. 147 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+310-0+500".

Wykonanie remontów jest możliwe dzięki uzyskanej przez gminę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota dotacji, która wyniesie 129.978,- zł (80% kosztów inwestycji), zostanie przekazana naszej gminie na podstawie umowy zawartej pomiędzy wójtem- Józefem Nowakiem, a Wojewodą Małopolskim- Jerzym Millerem. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad 162 tys. złotych. Pozostałe środki (ponad 32 tys. zł) pochodzą z budżetu Gminy Trzciana.

Remont dróg będą polegać na wykonaniu podbudowy tłuczniowej, mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych.

Prace wykonuje firma „ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe, Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa. Firma wygrał przetarg nieograniczony, przeprowadzony przez gminę w marcu br. Termin realizacji zamówienia upływa 30 czerwca 2015r.

Agnieszka Bębenek