powiększ tekst A A A

środa 10.06.2015

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ROZPOCZĘŁA SIĘ REALIZACJA SCHETYNÓWKI NA TERENIE GMINY TRZCIANA

Starostwo Powiatowe w Bochni rozpoczęło dwa zadania drogowe, tzw. „schetynówki", które przebiegać będą przez południową oraz północną część powiatu.

Jedna z nich obejmie odcinki dróg powiatowych przebiegające przez Gminę Trzciana. Zadanie nosi nazwę: „Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2021K Siedlec – Stradomka - Nieznanowice, nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice, nr 2083K Sobolów - Ubrzeż, nr 2081K Leszczyna – Wieruszyce, nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie, nr 2074K Żegocina – Kamionna, nr 2076K Lipnica Murowana – Połom Duży, nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana, nr 2078K Kobyle – Lipnica Górna, nr 2080K Kopaliny – Stary Wiśnicz na dł. 7.169 mb."
W naszej gminie prace wykonane zostaną na drogach powiatowych Leszczyna- Wieruszce, Leszczyna Nowe-Rybie oraz Żegocina-Kamionna.

Poniżej przedstawiamy planowany zakres prac na poszczególnych odcinkach.

Droga powiatowa nr 2081K Leszczyna-Wieruszyce:
1) budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w miejscowości Leszczyna- na długości 210 mb. Ścieżka przebiegać będzie od skrzyżowania na Cichawkę w kierunku Leszczyny,
2) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe typu LED.

Droga powiatowa nr 2072K Leszczyna-Nowe Rybie:
1) remont drogi polegający na wymianie nawierzchni w 2 warstwach o grubości minimalnej 4 cm i 4 cm wraz z obustronnym umocnieniem poboczy oraz wzmocnieniem podbudowy – na długowi 1.049 mb. Remont wykonany zostanie na odcinku od przystanku Kamionna I (od P. Stanisława Anielskiego) do baru w centrum wsi,
2) budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w miejscowości Kamionna- na długości 430 mb. Ścieżka przebiegać będzie od sklepu do skrzyżowania z drogą do kościoła,
3) remont przepustu drogowego,
4) wykonanie oznakowania pionowego jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) wykonanie nowego przejścia dla pieszych,
6) montaż kasetonu przed przejściem dla pieszych wyposażonego w lampę z oświetleniem pulsacyjnym i znakiem nad przejściem oraz doświetlenie przejścia, wraz z montażem niezależnego odnawialnego źródła energii.

Droga powiatowa nr 2074K Żegocina –Kamionna:
1) remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni w 2 warstwach o grubości minimalnej 4 cm i 4 cm wraz z obustronnym umocnieniem poboczy oraz wzmocnieniem podbudowy- na długości 432 mb. Remont wykonany zostanie na odcinku od skrzyżowania Pod Dworem do kościoła w Kamionnej,
2) wykonanie oznakowania pionowego jedni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wartość południowej schetynówki wynosi ponad 5 milionów złotych. Połowa kwoty na realizację tego zadania pochodzi z budżetu państwa, pozostała część zostanie pokryta z budżetu powiatu bocheńskiego oraz z budżetów gmin Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Nowy Wiśnicz. Wkład z budżetu Gminy Trzciana wyniesie ponad 328 tys. złotych. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG. Planowany termin realizacji schetynówki upływa 30 września 2015r.

Obecnie, jak już zapewne część z Państwa zauważyła, rozpoczęły się prace w miejscowości Kamionna. Firma wykonuje kanalizację burzową przy drodze powiatowej. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z Kamionnej. Oczywiście będziemy obserwować postępy w realizacji tej inwestycji na terenie naszej gminy i sukcesywnie je Państwu przedstawiać.

wprowadzający: Agnieszka Bębenek