powiększ tekst A A A

środa 17.06.2015

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAKOŃCZYŁY SIĘ REMONTY KOLEJNYCH DRÓG GMINNYCH

W dniu wczorajszym, tj. 16 czerwca 2015r. odebrano kolejne inwestycje, tj. remonty trzech dróg gminnych: Trzciana-Bębenek, Łąkta Dolna- Nowa Wieś oraz Kamionna Stara Droga III.

Zadanie realizowane przez naszą gminę nosiło nazwę: „Remont drogi gminnej Trzciana-Bębenek nr dz. 116/2, 105/2 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+300, remont drogi gminnej Kamionna Stara Droga III nr drogi 580664K, nr dz. 728 w miejscowości Kamionna w km 0+880-1+056 oraz remont drogi gminnej Łąkta Dolna-Nowa Wieś nr drogi 580526K, nr dz. 147 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+310-0+500".

Wykonanie remontów było możliwe dzięki uzyskanej przez gminę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota dotacji, wyniosła 129.978,- zł, co stanowi 80% kosztów inwestycji. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 162 tys. złotych. Pozostałe środki (ponad 32 tys. zł) pochodzą z budżetu naszej gminy.

Remonty dróg polegały na wykonaniu podbudowy tłuczniowej, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.

Prace wykonała firma „ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe, Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa, która wygrała przetarg nieograniczony, przeprowadzony przez gminę w marcu br.

Poniżej przedstawiamy efekty wykonanych prac, kolejno na drogach: Trzciana-Bębenek, Łąkta Dolna- Nowa Wieś oraz Kamionna Stara Droga III.

wprowadzający: Agnieszka Bębenek