powiększ tekst A A A

piątek 04.09.2015

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄKTA DOLNA- PÓŁROLKI

W dniu dzisiejszym, tj. 4 września odbył się odbiór kolejnego etapu budowy sieci wodociągowej w naszej gminie. Nowy odcinek sieci wybudowany został w miejscowości Łąkta Dolna- Półrolki i przebiega od posesji Pana Jana Surmy do Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej.

Koszt wykonania tego odcinka sieci wyniósł prawie 200 tys. zł. Prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa MONTER Artur Kasprzyk z Bochni.

Przy tej okazji przypominamy kilka informacji na temat historii powstawania sieci wodociągowej w Gminie Trzciana.
Inwestycja, jaką jest wodociągowanie, jest realizowana w naszej gminie od kilku już lat.
I i II etap, zakończony w 2011 roku obejmował budowę stacji uzdatniania wody w Kamionnej oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd i Trzciana. Całkowity koszt tego zadania wyniósł ponad 7 milionów złotych, z czego 4 mln zł udało się pozyskać ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto wybudowano ujęcie wody pitnej w Kamionnej o wartości 350 tys. zł i 41 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji tej inwestycji w 2012r. podłączono do sieci 291 budynków.
III etap rozpoczął się na wiosnę 2013 r. i realizowany był w Trzcianie na odcinku od kościoła do Glinika po obu stronach drogi powiatowej, a także w miejscowości Kierlikówka i Łąkta Dolna-Działy oraz w miejscowości Kamionna – za kościołem. W III etapie powstało ponad 9,5 km sieci za prawie milion złotych, z czego 732 tys. zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzięki sieci wodociągowej powstałej w III etapie budowy możliwość podłączenia uzyskało kolejnych 155 budynków. Do połowy 2014r. wykonano ponad 400 przyłączy.
Całkowity koszt budowy sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody wyniósł dotychczas ponad 11 milionów złotych.
Obecnie opracowywane są projekty sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kamionna i Rdzawa, których wartość wyniesie prawie 100 tys. złotych.

W dniu jutrzejszym tj. 5 września 2015r. odbędzie się spotkanie sołtysa oraz mieszkańców Łąkty Dolnej-Półrolki z wykonawcą przyłączy wodociągowych.

wprowadzający: Agnieszka Bębenek