powiększ tekst A A A

poniedziałek 05.10.2015

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYREMONTOWANO REMIZĘ OSP W LESZCZYNIE

Gmina Trzciana zakończyła remont Remizy OSP w Leszczynie. Inwestycja nosiła nazwę: „Remont i modernizacja pomieszczeń remizy OSP Leszczyna".
Prace objęły remont pomieszczenia wozu strażackiego wraz z zakupem i instalacją bramy garażowej, remont pomieszczenia socjalnego oraz magazynu sprzętu strażackiego. Wyremontowana została także instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna i wentylacja.
Remont wykonała firma MAJER Usługi Budowlane Paweł Majerski z Bochni. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 89.443,91 zł.

Remont był możliwy dzięki kolejnemu już dofinansowaniu, które gmina uzyskała w ramach programu „Małopolskie Remizy". 6 lipca 2015r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego– Stanisławem Sorysem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację tego zadania. Zgodnie ze wspomnianą umową Gmina Trzciana otrzymała na wykonanie remontu z programu „Małopolskie Remizy 2015" najwyższą możliwą kwotę dofinansowania, tj. 39.450,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Trzciana.

Mamy nadzieję, że strażacy z OSP Leszczyna są zadowoleni z efektów wykonywanych prac remontowych.

wprowadzający:
Agnieszka Bębenek