powiększ tekst A A A

piątek 19.02.2016

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

ZAPROSZENIE

        Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Bocheńskiego na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z zakresu:

"Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej PROW 2014 - 2020 z działania: "Modernizacja gospodarstw rolnych"

w następujących obszarach:

- rozwój produkcji prosiąt,

- rozwój produkcji mleka krowiego,

- rozwój produkcji bydła mięsnego,

- operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produkctu.

Spotkanie odbedzie się 10 marca 2016 roku o godzinie 1300 w Domu Kultury w Łapanowie.