powiększ tekst A A A

piątek 15.04.2016

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

KOMUNIKAT 500+

Wnioskodawców o wypłatę świadczenia 500 plus informujemy:

- Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus nie pobiera za to opłat – wypełnianie i składanie wniosków jest całkowicie bezpłatne.


- Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową lub SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.


- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.


- Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).


- Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o wypłatę 500 plus najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, ewentualnie skorzystać z bezpiecznej strony: https:/rodzina500plus.gov.pl/


- Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi państwa zaniepokojenie, przed zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem infolinii.


- Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.


- Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominającej serwis transakcyjny/ stronę związaną z programem 500 plus itp. należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku.

Wprowadzenie: M.R.