powiększ tekst A A A

poniedziałek 23.05.2016

Kategoria
Pozostałe informacje

NOWY MOST W TRZCIANIE

W dniu 08.04.2016 r. .Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zawarł umowę Nr 48/2016/ZDW
z Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. – Lider ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. - Partner ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, której przedmiotem jest „ Przebudowa mostu w m. Trzciana na potoku Saneckim, w ciągu DW 966 odc.150 km 0+836 wraz z dojazdami".
Zakres prac obejmuje budowę mostu objazdowego, wyburzenie istniejącego mostu i wybudowanie nowego mostu łukowego o nośności 50 ton. Ponadto na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Trzciana – Łąkta Górna położona zostanie nowa nawierzchnia i krawężniki oraz wykonane zostaną ścieki przykrawężnikowe i utwardzone pobocze.
Prace te zostaną wykonane w porozumieniu z Gminą Trzciana.
Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec października br.