powiększ tekst A A A

poniedziałek 06.06.2016

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Ćwiczenia Obronne 7-9 czerwca 2016

           W związku z ćwiczeniami Sił Zbrojnych RP pod nazwą ANAKONDA 16 przeprowadzone zostaną na wybranych obszarach kraju ćwiczenia w zakresie ostrzegania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza „RENEGADE-SAREX16/l.

W ramach rozgrywanych elementów ćwiczenia, również na terenie naszej gminy może zostać uruchomiony system alarmowania. Po odebraniu sygnału w Urzędzie Gminy od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostanie przekazany komunikat do punktów alarmowania w sołectwach o uruchomieniu syren.

Za bezpośrednie włączenie syren odpowiadają Naczelnicy OSP. W systemie uczestniczą również Sołtysi, którzy w razie potrzeby informują mieszkańców o tym, co się dzieje.

Przypominamy, że ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty, natomiast odwołanie to sygnał ciągły.

Pamiętamy, że w przypadku rzeczywistego zagrożenia po ogłoszeniu alarmu, staramy się ukryć w pomieszczeniach, włączyć odbiornik radiowy, telewizyjny, Internet aby dowiedzieć się co się wydarzyło i jak postępować.

KOMUNIKAT

Opracowanie: JD

Wprowadzenie: M.R.

Foto relacja: