powiększ tekst A A A

piątek 18.11.2016

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

KOMUNIKAT - KRUS

        „W wyniku umowy pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., dzieci rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, poniżej 16 roku życia, mają zagwarantowane ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju jak i na świecie). Program jest przeznaczony dla blisko pół miliona uprawnionych dzieci, w ramach którego w ramach nieszczęśliwego wypadku zapewniona jest rekompensata doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń, ich wysokości, postępowania w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka znajdują się na stronie www.krus.gov.pl."

 

Materiał nadesłany z KRUS Kraków

Wprowadzenie: M.R.