powiększ tekst A A A

czwartek 09.03.2017

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

       W związku z sytuacją epizootyczną w kraju w zakresie choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz obowiązujacym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni:

Inofrmuje o obowiązujących wymaganiach w zakresie utrzymania i hodowli drobiu w gospodarstwach przydomowych na terenie powiatu:

- Każde gospodarstwo utrzymujące drób musi być zgłoszone do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni

- Drób musi być trzymany w zamknięciu - w pomieszczeniach lub odizolowanych od dzikich ptaków wolierach, bez mozliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

- Karmienie i pojenie ptaków musi się odbywać w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem ptaków dzikich

- Przed wejściem do kurników muszą być wyłozone maty dezynfekcyjne nasaczone środkiem dezynfekcyjnym

 

       Nieprzestrzeganie powyższych wymogów skutkować może nałożeniem na właścicieli drobiu mandatów karnych lub kar administracyjnych zgodnych z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni

Wacław Czaja

 

Wprowadzenie: M.R.