powiększ tekst A A A

czwartek 13.04.2017

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

       Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r, poz. 1737 ) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniach:

od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r.

Na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1. Nie wchodzić do lasu
2. Zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach
3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenie na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
4. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji
5. Nie wpuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
WACŁAW CZAJA

 

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

  • W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt. Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
  • W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.
  • Przynęty, które bvłv dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
  • Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
  • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.
  • Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
  • Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów. Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
  • W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.
 

Wprowadzenie: M.R.