powiększ tekst A A A

niedziela 11.12.2011

Kategoria
Pozostałe informacje

KAMIONNA - ZAKOŃCZONO REMONT ŚWIETLICY

Świetlica Filialna w Kamionnej. Korytarz, mała sala, sala widowiskowa i pomieszczenie zaplecza kuchennego stanowią integralną część funkcjonującej tu świetlicy filialnej. W niedogrzanych zimą pomieszczeniach praca była trudna, a dodatkowo brak zaplecza kuchennego uniemożliwiał przygotowanie gorącego posiłku. Zanim przystąpiono do prac. Zdemontowano starą scenę, drewnianą podłogę w sali widowiskowej, w której dziury już nie pozwalały na organizację jakichkolwiek przedstawień czy imprez.
Warunki znacznie się poprawiły po tym, jak dobiegł końca remont pomieszczeń. Modernizacja polegała na: wymianie podłogi, remoncie sceny, wykonaniu elewacji wewnętrznej w sali widowiskowej, wymianie podłogi i odświeżeniu ścian w korytarzu, odświeżeniu ścian w zapleczu kuchennym, zakupie i montażu: 2 pieców grzewczych w sali widowiskowej, pieca grzewczego w korytarzu, pieca grzewczego na małej sali, pieca grzewczego i 2 kuchni gazowych i szafek w zapleczu kuchennym.
Wymienione działania wpłynęły bezpośrednio na poprawę warunków lokalowych świetlicy co zaktywizowało i ożywiło lokalną społeczność. Już planowane są tam imprezy kulturalne i warsztaty artystyczne. Remont przyczynił się do podniesienia jakości pracy świetlicy, zwiększenia oferty zajęć skierowanych do młodzieży co wpłynęło na zapobieganie podatności młodzieży na zagrożenia współczesnego świata. Dzięki remontowi świetlica może stać się tętniącym życiem i pomysłami centrum działającym z pożytkiem nie tylko dla mieszkańców wsi ale też odwiedzających naszą wieś turystów i zorganizowane grupy. Jej atrakcyjna lokalizacja, pielęgnowanie tradycji prawie od 50 lat i nowy wizerunek przyczynią się do atrakcyjności Gminy Trzciana.