powiększ tekst A A A

piątek 23.03.2012

Kategoria
Pozostałe informacje

X. SESJA RADY GMINY TRZCIANA - 21.03.2012

   21 marca 2012 roku, w sali Świetlicy Gminnej w Trzcianie, już po raz dziesiąty w tej kadencji, obradowała Rada Gminy Trzciana. Obrady, w których uczestniczyli zaproszeni goście, a także kilku mieszkańców Trzciany, prowadził Przewodniczący Rady - Ryszard Śliwa. 
 W obszernym porządku obrad znalazły się zarówno sprawy proceduralne, jak i ważne uchwały. Dużą część obrad zajęła sprawa skargi jednej z mieszkanek Trzciany na działalność Wójta i Urzędu Gminy.
   Rada przyjęła kilka istotnych uchwał; m. in. w sprawach: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok, zmian w Statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Trzcianie; ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie  nauczycieli, opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Trzciana", diet dla sołtysów, radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz stawek wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzciana.
   Rada uchwaliła także trzy programy, które wkrótce szerzej omówimy w naszym serwisie:
   -  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzciana na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018,
   -  Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2011 -2031 dla Gminy Trzciana,
   -  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
   Radni oraz zaproszeni na posiedzenie dyrektorzy szkół wysłuchali także kilku informacji. Jedna z nich -  informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzciana za 2011 roku - przedstawiona została osobiście przez Wójta Józefa Nowaka. 
  Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali informacji Kierownika Świetlicy Gminnej w Trzcianie Pawła Sroki o przygotowaniach do tegorocznego Święta Gminy Trzciana, które w tym roku będzie połączone z obchodami Jubileuszu 750-lecia Parafii Trzciana. Także o tym ważnym wydarzeniu i przygotowaniach do uroczystości poinformujemy w odrębnym materiale. 
   Ostatnia część sesji poświęcona była zapytaniom i wnioskom radnych, sołtysów oraz mieszkańców Trzciany, w większości dotyczących dróg, potoków, chodników, a odpowiadał na nie Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak.