powiększ tekst A A A

piątek 07.07.2017

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WÓJT GMINY TRZCIANA PODPISAŁ UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Na początku maja informowaliśmy Państwa, że Gmina Trzciana złożyła dwa wnioski z dwóch różnych źródeł o dofinansowanie inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jeden z nich został już zweryfikowany.
Jest nam bardzo miło, że możemy Państwa poinformować o pozytywnej ocenie naszego wniosku. Urząd Marszałkowski w Krakowie opublikował listę gmin, które zakwalifikowały się do przyznania pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa". Spośród 127 gmin, które ubiegały się o pomoc, Urząd Marszałkowski wybrał 42, z którymi podpisał umowę o dofinansowanie, w tym Naszą Gminę.

W środę Wójt Józef Nowak odebrał umowę na dofinansowanie zadania pn.„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna, Trzciana, Leszczyna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciana". Uroczystego wręczenia umów na ten cel dokonał w Tarnowie wicemarszałek województwa małopolskiego- Stanisław Sorys.

Projekt zakłada rozbudowę zarówno sieci wodociągowej o kolejne 16,3 km, jak i sieci kanalizacyjnej o ok 1 km. Sieć kanalizacyjna budowana będzie na terenie przysiółka Trzciana-Srokówka. Rozbudowa wodociągu obejmie natomiast przysiółek Trzciana-Srokówka, Trzciana-Działy i miejscowość Kamionna. Wniosek przewiduje także budowę hydroforni w Trzcianie, która umożliwi dostarczanie wody do przysiółku Trzciana-Działy i późniejsze zasilenie miejscowości Leszczyna.

Koszt inwestycji wyniesie ok 4 mln. zł, w tym 1 952 407 zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mogło wynieść 2 mln zł, co ma stanowić 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny gminy wyniesie 36,37% + podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany.
Realizacja zadania planowana jest do końca maja 2018 roku.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu tej inwestycji.

wprowadzający: A.B.

Foto relacja: