powiększ tekst A A A

poniedziałek 10.07.2017

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Informacja i niebezpiecznym zjawisku

Trzciana 10 lipca 2017 r. godz. 14.00


Informacja i niebezpiecznym zjawisku


       Przekazujemy poniżej ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie o prognozowanym wystąpieniu burz i opadów deszczu i gradu na obszarze województwa małopolskiego.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem / 2
Obszar: województwo małopolskie
Ważność (czas urz.)od godz.15:00 dnia 10.07.2017 do godz. 01.00 dnia 11.07.2017
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 45 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)90 %
Data i godzina przekazania godz.:  07.45 dnia 10.07.2017 r.
Źródło: IMGW-PIB, informacja otrzymana od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bochni.

Uwagi: W związku z powyższym proszę o bieżącą obserwację zachodzących zjawisk oraz zachowanie czujności i ostrożności.

Informacje dodatkowe:
O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi proszę na bieżąco informować Wójta Gminy tel. 14 648 44 22, 648 44 20 ( w godzinach pracy urzędu) . Po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy informacje przekazywać do pracowników urzędu wyznaczonych do całodobowego utrzymania łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego pod nr telefonów: Wójt - 602 320 693, Sekretarz – 796 603 069, Kierownik referatu budownictwa– 602 320 687, inspektor ds. obronnych - 795 020 007. Łączność alarmową zapewnia także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ( Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bochni) pod nr tel. 14 611 60 97, tel. alarmowy 998 lub 112.

Opracowanie: Jerzy Dudek

Wprowadzenie: M.R.