powiększ tekst A A A

środa 20.09.2017

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

UWAGA ODBIORCY WODY Z WODOCIĄGU GMINNEGO

Komunikat z dnia 21.09.2017r.

Po konsultacjach z Sanepidem w Bochni, Wójt Gminy Trzciana wyjaśnia, że użyty we wcześniejszym komunikacie zwrot „do celów sanitarnych" dotyczy tylko spłukiwania toalet.

 

Komunikat z dnia 20.09.2017r

W związku z zanieczyszczeniem wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana od dnia 20.09.2017r, od godz. 14.40 obowiązuje całkowity zakaz spożywania wody na terenie wsi Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd, Trzciana, Łąkta Dolna.

Woda nadaje się do celów sanitarnych. Zakaz obowiązuje do odwołania.
Wójt Gminy Trzciana zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez SANEPID Bochnia nr 191/17 znak pisma NHK-430-01-10-08/17 w dniu 20.09.2017 r. Stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana

Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych oraz do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów.

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i sieci ), zlecone zostało powtórne badanie wody.

W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Trzciana, Ujazd, Kamionna, w dniu dzisiejszym tj. 20 września 2017 od godziny 17.30 -19.00

Harmonogram dostawy wody na kolejne dni będzie podany w dniu jutrzejszym tj.21.09.17r.

Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani na stronie www.trzciana.pl, na tablicach ogłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 612-32-34 (SANEPID Bochnia), 14 648 44 20 (Urząd Gminy Trzciana ).

DO POBRANIA pismo z Sanepidu  tutaj