powiększ tekst A A A

środa 27.12.2017

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

       Urząd Gminy w Trzcianie informuje, iż rozstrzygnięty został III przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana.
    Do przetargu przystąpiła jedna Firma tj. „TRASZKAN" Sp.j., która określiła koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 408 tys. zł w skali roku.
Dotychczas roczne koszty wywozu odpadów wynosiły 270 tys. zł na rok.

       Z uwagi na powyższe – na sesji w dniu 21 grudnia br. Rada Gminy Trzciana na rok 2018 ustaliła nowe, wyższe stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana.

       Po dyskusji i wnikliwej analizie wszystkich uwarunkowań, aby obciążenia były bardzie równomierne radni postanowili o wprowadzeniu dodatkowej grupy opłat od gospodarstw liczących 5 i więcej osób.
Wyodrębnienie kolejnej grupy da możliwość wydzielenia gospodarstw wieloosobowych, gdzie są rodziny wielopokoleniowe, a dla rodzin wielodzietnych – zmniejszenie kosztów w przeliczeniu na jedną osobę.

Dla gospodarstw prowadzących segregację śmieci opłaty będą więc wynosić:
- od gospodarstwa 1 – osobowego – 9 zł / dotychczas 8 zł/
- od gospodarstwa 2 – osobowego – 18 zł / dotychczas 16 zł/
- od gospodarstwa 3 – osobowego – 27 zł / dotychczas 24 zł/
- od gospodarstwa 4 – osobowego – 35 zł / dotychczas 27 zł/
- od gospodarstwa 5-cio – osobowego i więcej –44 zł.

Opłata za śmieci niesegregowane we wszystkich pozycjach będzie wyższa o 100%.

 

Wprowadzenie: M.R.