powiększ tekst A A A

wtorek 02.01.2018

Kategoria
Pozostałe informacje

Sprzęt dla Strażaków z Funduszu Sprawiedliwości

       W dniu 29 grudnia 2017 roku strażacy ochotnicy z trzech jednostek OSP otrzymali specjalistyczny sprzęt do ratownictwa medycznego.

Ochotnicza Straż Pożarna z Trzciany i Ochotnicza Straż Pożarna z Łąkty Dolnej odebrały zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynie doposażona została w defibrylator AED.

Zakup tych urządzeń był możliwy dzięki otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wniosek złożony przez Gminę uzyskał akceptację i za przyznane środki w kwocie 18 600zł zakupiono sprzęt, wg zapotrzebowania zgłoszonego przez zainteresowane jednostki OSP. Podczas przekazania sprzętu, Wójt Gminy Józef Nowak podziękował strażakom, za ich trud i gotowość do niesienia pomocy poszkodowanym. Powiedział, że każde takie przekazanie nowego sprzętu niesie w sobie radość z doposażenia jednostek OSP, ponieważ wzbogaca potencjał ratowniczy i podnosi poziom bezpieczeństwa. Oczywiście najlepiej byłoby, aby strażacy nie musieli takiego sprzętu używać, jednak coraz częściej dochodzi do zdarzeń, w których są poszkodowani i ranni. Z doświadczeń strażaków wynika, że pomimo tego, iż w Trzcianie stacjonuje pogotowie ratunkowe, zdarza się, że w danym momencie nie ma karetki w pobliżu i wówczas do udzielenia pierwszej pomocy dysponowani są strażacy ochotnicy działający w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym. Podobna sytuacja może mieć miejsce w zdarzeniu, w którym jest wielu poszkodowanych, wtedy każdy dostępny na miejscu sprzęt może posłużyć do uratowania zdrowia, a nawet ocalenia życia.

 

tl_files/content/aktualnosci/2018/01/2018-01-02A/znaki.jpg

 

 

Opracowanie i foto JD.

Wprowadzenie: M.R.