powiększ tekst A A A

poniedziałek 11.06.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Małopolski Tele-Anioł również w Gminie Trzciana

       Miło nam poinformować, że w dniu 06-06-2018 Wójt Gminy Trzciana uczestniczył w uroczystości PODPISANIA LISTÓW INTENCYJNYCH dot. przystąpienia Województwa Małopolskiego do współpracy z Gminą Trzciana przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym samym Gmina Trzcianajako jedna z 94 w Małopolsce  przystąpiła do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. ,,Malopolski Tele-Anioł", dlatego też już dziś zachęcamy osoby niesamodzielne do udziału w Projekcie.
       W ramach współpracy Gmina Trzciana będzie prowadziła działania promocyjne mające na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców naszej Gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia. Wzajemna współpraca przy realizacji projektu przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych mieszkańców Gminy Trzciana oraz ich rodzin.
     Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

  • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

       W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Wsparcie w postaci usług teleopiekuńczych otrzyma 10 000 uczestników, którzy zostaną wyposażeni bezpłatnie w opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM z możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci teleopieki, a wśród nich także psycholodzy.
       W ramach projektu podopieczny dostanie opaskę na nadgarstek, a wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Ratownicy medyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej pomocy lub wsparcia adekwatnego do wezwania. Uczestnicy będą mogli skorzystać także ze wsparcia asystentów teleopieki i psychologa - będą mogli zadzwonić do telecentrum, żeby się poradzić, zwierzyć z problemów lub po prostu porozmawiać. Z 10 000 osób niesamodzielnych włączonych do projektu – 3 216 uczestników (w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) skorzysta z usług opiekuńczych (1 608 osób) lub sąsiedzkich usług opiekuńczych (1 608 osób) świadczonych w miejscu zamieszkania. Dostępne w ramach projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być świadczone nawet przez okres 12 miesięcy, w wymiarze (średnio) 20 godzin dla osoby na miesiąc.
       Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
       Małopolski Tele-Anioł to największy projekt tego typu w Polsce, dlatego też jeśli mają Państwo w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia zachęcamy do zgłaszania tej osoby do Małopolskiego Tele-Anioła, a dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc, a także możliwe jest uruchomienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
       Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie: https://www.malopolska.pl/teleaniol lub u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu 146136002.
       Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie udzielają również pomocy przy wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego.

 

Opracowanie: GOPS Trzciana

Zdjęcie: J.N.

Wprowadzenie: M.R.