powiększ tekst A A A

środa 13.06.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

CO ZE SCHETYNÓWKĄ W KIERLIKÓWCE ?

Jak już nieraz informowano, Wójt Gminy Trzciana od kilkunastu lat podejmował starania w sprawie remontu drogi powiatowej w Łąkcie Dolnej i Kierlikówce, w szczególności zniwelowania zakrętów koło szkoły w Kierlikówce.

Wszyscy doskonale wiemy, że remont odcinka drogi przez Łąktę Dolną i Kierlikówkę wraz z niwelacją zakrętów koło PSP w Kierlikówce otrzymał dofinansowanie w ramach tzw. schetynówki.

Zadanie nosi nazwę: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-4+042 w m. Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K, w km 15+380-16+250 w m. Grabie, Lubomierz". Ponieważ jest to droga powiatowa zamawiającym jest w tym przypadku Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu. Wkład naszej gminy do tej inwestycji wynosi 616 tys. zł.

Pierwszy przetarg na wykonanie powyższych prac został ogłoszony w lutym 2018r. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe oferty złożyły dwie firmy. Kwota, jaką dysponował Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni wynosiła ponad 5 mln 997 tys. zł. Cena najtańszej oferty wynosiła ponad 9 mln 360 tys. zł. Po unieważnieniu pierwszego przetargu w marcu Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił drugi przetarg. W kolejnym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta na kwotę ponad 9 mln 996 tys. zł. Przetarg został ponownie unieważniony w kwietniu 2018r. Pod koniec maja ogłoszono trzecie postępowanie. W terminie składania ofert, tj. do 10 maja nie wpłynęła żadna oferta.

Ostatecznie Powiatowy Zarząd Dróg widząc znikome szanse na wykonanie tego zadania zrezygnował z realizacji schetynówki.

W tej sytuacji Wójt Józef Nowak długo negocjował z Zarządem Powiatu, proponując wykonanie odcinka, który spowoduje niwelację zakrętów za szkołą, na który jest opracowana dokumentacja i decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto wnioskował o wykonanie nowej nawierzchni od skrzyżowania w Ujeździe do osuwiska w Kierlikówce, proponując współfinansowanie tych prac ze środków budżetu gminy. Z informacji uzyskanych od Zarządu Powiatu wynika, że realizowany ma być tylko odcinek od skrzyżowania w Ujeździe do końca chodnika, czyli do skrzyżowania z drogą prowadzącą do kościoła w Kierlikówce.

Dobrą informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego w Bochni jest natomiast uwzględnienie do realizacji osuwiska w Ujeździe koło P. Więcław. W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania. Mamy nadzieję, że w tym przypadku nie braknie środków na wykonanie tej inwestycji.

wprowadzający: A.B.