powiększ tekst A A A

czwartek 14.06.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

       25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne
o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych.

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej
i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą).

Na mocy przepisów prawa przysługują następujące uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, dotyczy to sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw. prawo bycia zapomnianym
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych

 

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

Klauzula informacyjna - Ustawa o aktach stanu cywilnego i Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna - Ustawa o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna- Ustawa o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie spraw obronnych

Klauzula informacyjna dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotycząca przetwarzania ich danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RISKiR

 

Wprowadzenie: M.R.

Aktualizacja, dnia 12.05.2022r.