powiększ tekst A A A

poniedziałek 02.07.2012

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana

z a p r a s z a

wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2012 r. o godz. 19°° w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Proponowany porządek obrad:

1.Powitanie przybyłych Gości i Członków Stowarzyszenia.

2. Przyjecie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Koła z dotychczasowej działalności.

4.Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania.

5.Udzielenie Zarządowi absolutorium.

6.Wybór i ukonstytuowanie się nowych Władz Stowarzyszenia.

7. Wypracowanie kierunków działalności Stowarzyszenia na rok następny.

8.Sprawy bieżące.

9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                        Prezes SPiRL Gminy Trzciana

                                                                                                                           Maciej Babral