powiększ tekst A A A

czwartek 23.08.2012

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

"Zakładam firmę - łamię bariery"

Tytuł: 25 tys. zł na nowy biznes. Projekt „Zakładam firmę – łamię bariery"

Stowarzyszenie „Zakład Doskonalenia Zawodowego" w Nowym Sączu wraz z firmą euroPiM s.c. M. P. Kłusek zaprasza osoby do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i/lub osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w II edycji projektu „Zakładam firmę – łamię bariery".

W ramach projektu można otrzymać:

- wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

- środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej do 25 000,00 PLN

- wsparcie pomostowe 700,00 PLN/m-c przez pierwsze 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt jest skierowany do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które posiadały wpis do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS i prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), będącymi osobami zamieszkującymi powiat: dąbrowski, bocheński, brzeski, tarnowski, Miasto Tarnów, limanowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski lub myślenicki.

Rekrutacja do II edycji projektu „Zakładam firmę - łamię bariery" w dniach 3-17 września 2012 r. w trzech biurach regionalnych w: Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu.

Więcej informacji na stronie: www.wsparcienastart.pl