powiększ tekst A A A

wtorek 09.10.2012

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Konsultacje przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Trzciana zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234,poz. 1536 ze zm.)

Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu w formie pisemnej i złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Trzciana pok. nr 1 w godz. pracy urzędu.

Termin konsultacji ustala się od 10-10-2012r. do 15-10-2012r.

Załączniki można pobrać tutaj