powiększ tekst A A A

piątek 02.11.2012

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie zaprasza

„Człowiek nie może niczego nauczyć
 drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc
 w  wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu,
 jeśli ją posiada..."
Augustyn z Hippony

 

              Dnia 01 października 2012 roku  w Rdzawie  rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. To pierwsza w Gminie tego typu placówka, wspierająca osoby potrzebujące pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

              Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadaptowanym przez Gminę na ten cel budynku po szkole.  Jest on pięknie położony, usytuowany w Parku Podworskim przy obiekcie sportowym, wśród ciszy, zieleni, dużych przestrzeni. Idealne warunki do tego, żeby można tam było prowadzić terapię. W Środowiskowym Domu Samopomocy obecnie jest 38 miejsc dla potrzebujących mieszkańców Gminy. Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów tworzących zespół wspierająco – aktywizujący. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo. Poprzez różnorodność oddziaływań możliwe jest wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności a także nabywanie nowych, wykorzystując potencjał tkwiący w każdym uczestniku. Wpływa ona w pozytywny sposób na poziom funkcjonowania w środowisku i znacznie poprawia jakość życia podopiecznych.

              W ramach terapii prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, teatralne, muzyczne, treningi umiejętności społecznych dla uczestników takie jak: czystości, kulinarny, komunikacji społecznej, organizacji czasu wolnego i inne. Zajęcia dla uczestników prowadzone są od poniedziałku do piątku. Czas pobytu w placówce zależy od rodzaju niepełnosprawności uczestnika zajęć, zaleceń lekarza, woli uczestnika, woli opiekuna, sytuacji rodzinnej.Poza terapią zajęciową każdy podopieczny ma możliwość uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych, imprezach rekreacyjnych, wyjazdach o charakterze kulturalnym (kino, teatr, opera),spotkaniach integracyjnych w ramach współpracy z innymi placówkami. Uczestnicy są dowożeni do placówki wynajętym środkiem lokomocji, który służy również do wyjazdów na wycieczki, na zakupy i do lekarza.

                Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Rdzawie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pod nr telefonu: 14 613 60 02