powiększ tekst A A A

piątek 23.11.2012

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

SZKOLENIA- MODR

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

PZDR Bochnia oraz Urząd Gminy Drwinia

Organizuje szkolenia w zakresie:


Stosowania środków ochrony roślin


Termin szkolenia: 11-12.03.2012 godz. 9.00

URZĄD GMINY TRZCIANA


Zapisy prowadzi Paulina Pląder – telefon: 14/612 44 73

Urząd Gminy – Wydział Rolnictwa


Zasady stosowania środków ochrony roślin określają przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz.U z 2004r. Nr 11 poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Szkolenie takie na naszym terenie prowadzone jest przez MODR jednostkę organizacyjnie upoważnioną przez Wojewódzkiego Inspektora.

Ukończenie szkolenia potwierdzone jest zaświadczeniem, które zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia, jest obowiązkowe.

Koszt szkolenia: 100,00 zł od osoby – uczestnicy otrzymują potwierdzenie wpłaty lub fakturę.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w szkoleniu

Prosimy o zabranie dowodu osobistego oraz NIP