powiększ tekst A A A

poniedziałek 02.07.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

DARMOWY KURS NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

       Miło nam poinformować Państwa, że Samorząd naszej Gminy pozyskał kolejne środki finansowe.
Tym razem pochodzą one z EFRWP z przeznaczeniem na zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych.

Gmina Trzciana została zakwalifikowana do programu YOUNGSTER.

Jest to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w zakresie nauczania języka angielskiego w klasie VIII szkoły podstawowej. Programowi temu patronuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwo Macmillan.

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas VIII ze szkół z terenu Gminy Trzciana do wzięcia udziału w tym programie. Jest to pozalekcyjny kurs nauki języka angielskiego. Jego istotą jest nie tylko utrwalenie i poszerzenie umiejętności językowych oraz dodatkowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, ale także udział w ciekawych, inspirujących i praktycznych projektach edukacyjnych. Nauka języka będzie odbywać się bez stawiania uczniom ocen.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, natomiast może być pobierana opłata administracyjna.
Kurs będzie odbywał się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie dwa razy w tygodniu od września 2018 roku. Dowóz młodzieży na zajęcia we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie YOUNGSTER proszone są o pisemne zgłaszanie do sekretariatu Gminy Trzciana, podając imię i nazwisko oraz szkołę do której uczęszcza uczeń. O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydował wynik testu poziomującego, który będzie pisany z wykorzystaniem platformy edukacyjnej wydawnictwa Macmillan.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 sierpnia 2018r.

 

Wprowadzenie: M.R.