powiększ tekst A A A

piątek 13.07.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

NIEBAWEM ROZPOCZNIE SIĘ STABILIZACJA OSUWISKA W UJEŹDZIE

Inwestycja, która nosi nawę: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Ujazd" wyniesie ponad 1,8 miliona złotych.

Inwestorem jest Powiat Bocheński, który na realizację zadania otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Wysokość dotacji wyniesie do 80 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja, która zakończy się na początku grudnia obejmuje odbudowę drogi na długości 95 mb wraz z przebudową infrastruktury technicznej, zabezpieczenie korpusu drogi, wykonanie konstrukcji oporowej na dł. 71 mb oraz wzmocnienie podbudowy drogi.

Wybrano już wykonawcę robót, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie.
Rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec przyszłego tygodnia. Na czas robót droga w miejscu wykonania prac będzie zamknięta. Objazd dla samochodów osobowych do 3,5 t planowany jest przez Zyznówkę, natomiast dojazd samochodów ciężarowych do fermy drobiu przez Tarnawę lub Brzezową.

wprowadzający: A.B.