powiększ tekst A A A

wtorek 17.07.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

GMINA TRZCIANA UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW

W piątek 13 lipca 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego" – edycja 2018.

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego" w 2018 roku wpłynęły 83 wnioski. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 18.206.175,85 zł. Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiła – 10.000.000,00 zł.

Zarząd przyznał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację dla trzech grup beneficjentów, w zależnośći od liczby mieszkańców danej gminy (według danych GUS aktualnych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie). Gmina Trzciana znalazła się w grupie B tj. wśród gmin, w których liczba mieszkańców wynosi > 5 000 i ≤ 10 000.

Zarząd Funduszu przyznał ze środków WFOŚiGW w Krakowie dla grupy B dotację w wysokości 4.780.500,00 zł dla 24 beneficjentów. Limit środków w formie dotacji dla jednego beneficjenta w grupie B wynosił 250 000,00 zł. Gmina Trzciana otrzyma dofinansowanie w wysokości 248.000,00 zł, dodatkowo Zarząd Funduszu przyznał naszej gminie ze środków WFOŚiGW pożyczkę w wysokości 148.800,00 zł. Szacowany łączny koszt zadania wyniesie 496.000,00 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem w sprawie wymiany pieców centralnego ogrzewania, które ukazało się na stronie Gminy Trzciana w marcu 2018r. o przyznaniu pomocy decyduje wiek wymienianego pieca oraz kolejność zgłoszeń. Z osobami, które zostały wstępnie zakwalifikowane do wymiany pieca na podstawie złożonego w marcu wniosku zostanie zorganizowane spotkanie. O terminie i miejscu spotkania beneficjenci zostaną poinformowani telefonicznie.

wprowadzający: A.B.