powiększ tekst A A A

piątek 20.07.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

RG.0002.25.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w świetlicy gminnej w Trzcianie zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:
a/ stwierdzenie prawomocności obrad;
b/ przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
b/ udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Trzciana.

3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Trzciana
Ryszard Śliwa

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
Otrzymują:
1/ Radni Rady Gminy
2/ Sołtysi

 

Wprowadzenie: M.R.