powiększ tekst A A A

wtorek 04.12.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Kanalizacja w Gminie Trzciana

Kanalizacja w Gminie Trzciana.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną i potrzebną inwestycją w każdej gminie jest budowa sieci kanalizacyjnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej.

W bieżącym roku nasz samorząd gminny, wykorzystując z sukcesem przyznane dofinansowanie w kwocie 6 048 873 zł, pozyskane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wybudował grawitacyjno-ciśnieniową sieć kanalizacyjną w 3 miejscowościach tj. Trzcianie, Łąkcie Dolnej i Leszczynie. Inwestycję poprzedziło uruchomienie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Trzcianie o przepustowości 263m³/dobę , będącej obecnie w trakcie rozruchu. Całkowity koszt inwestycji to 9 204 617,56 zł,- kwota wypłacona to 8 641 248 zł.

Do oczyszczalni zostały już włączone wszystkie domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej, podłączone dotychczas do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy. Łącznie w Trzcianie do sieci kanalizacyjnej z 7 przepompowniami

podłączonych zostało ponadto ok. 50 budynków, w Łąkcie Dolnej do sieci kanalizacyjnej z 1 przepompownią podłączonych zostało ponad 90 budynków. Obecnie wykonywana jest sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami w miejscowości Leszczyna, gdzie stan zaawansowania robót wynosi 90%. Termin zakończenia tych prac zgodnie z umową został ustalony na koniec grudnia br. Zapisy wszystkich chętnych na wykonanie dalszych przyłączy, zarówno w Łąkcie Dolnej, jak też w Trzcianie przyjmują komitety społeczne, działające w tych miejscowościach.

Zadanie, które można śmiało można zakwalifikować jako największy sukces samorządu Gminy Trzciana w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska wykonuje konsorcjum firm-„Budkomplex"- Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak S. J. z Bochni /lider/ oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł ze Starego Wiśnicza /partner/.

Od nowego roku mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej obowiązywać będą opłaty za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zgodnie z taryfą przyjętą na XIII sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada br. jak niżej:

1) I grupa taryfowa – ścieki spławialne od gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej: cena 3,70 zł za 1m³ ścieków + VAT.

2) II grupa taryfowa – ścieki spławialne od pozostałych dostawców: cena 5,00 zł

za 1m³ ścieków + VAT.

3) III grupa taryfowa – ścieki spławialne i dowożone przemysłowe: cena 12,00 zł za 1m³ ścieków + VAT.

4) IV grupa taryfowa – pozostałe ścieki dowożone: cena 3,70 zł za 1m³ ścieków miesięczną opłatę stałą od każdego dostawcy ścieków spławialnych w wysokości 5,00 zł + VAT.

Inwestycja pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Trzciana - etap I" realizowana jest w ramach Działania 7.1 Gospodarka Wodno - Ściekowa Małopolskier\go Regionalnego programu operacyjnego na lata 2007 - 2013. Poziam dofinansowania wynosi 69,29 %.

tl_files/content/aktualnosci/2012/12/2012-12-04/MRPO_Znak_Trzciana_duzy.JPG