powiększ tekst A A A

piątek 21.12.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Wodociąg w Gminie Trzciana

Wodociągowanie Gminy Trzciana.

Pomimo wszechobecnego kryzysu, dzięki zaangażowaniu Wójta i władz samorządowych Gminie Trzciana w roku 2012 udało się zrealizować wiele ważnych i strategicznych inwestycji, w tym w zakresie wodociągowania i kanalizacji.

Realizowane etapowo od 2010r. zadanie wodociągowania gminy znacznie poprawiło m.in. sytuację gospodarstw, w których zabrakło wody w przydomowych studniach lub jej jakość jest słaba. Do nowopowstałej sieci wodociągowej z ujęcia wody w Kamionnej zostało podłączonych ponad 300 budynków. Ich właściciele z zadowoleniem stwierdzają, że płynąca z kranów woda jest czysta i dobrej jakości.

W ramach prowadzonej inwestycji zakończone zostały w całości roboty obejmujące I etap wodociągowania tj. budowa ujęcia wody pitnej w Kamionnej wraz ze stacją osłonową, budowa stacji uzdatniania wody w Kamionnej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd i Trzciana.

Inwestycję realizuje przedsiębiorstwo „Dróg – Bud" z Łapanowa - wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt zadania wyniósł 7046242,98 zł.

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dotację w kwocie 4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W kolejnym etapie realizacji zadania planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana na odcinku od kościoła do Glinika po obu stronach drogi powiatowej, a także w miejscowości Kierlikówka i Łąkta Dolna Działy oraz w miejscowości Kamionna – Za Kościołem. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale pożyczki w kwocie 732 tys. zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, iż cena za 1 m³ dostarczanej wody wynosi:

- 3, -zł + VAT – dla odbiorców I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej,

- 5,- zł + VAT – dla odbiorców II grupy taryfowej tj. pozostali odbiorcy oraz woda pobierana z hydrantów.