powiększ tekst A A A

środa 22.08.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Trzciana-Wrona nr drogi 580511K, nr działki 1076 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+400".

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.

„Remont drogi gminnej Trzciana-Wrona nr drogi 580511K, nr działki 1076 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+400".

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
3. Wykaz robót
4. Wykaz osób
5. Przebieg drogi na mapie: Trzciana- Wrona
6. Przedmiar robót: Trzciana-Wrona
7. STWiOR
8. Projekt umowy.

9. Klauzula Informacyjna- RODO.

 

Trzciana, dnia 22.08.2018r.

wprowadzający: A.B.