powiększ tekst A A A

piątek 31.08.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PODPISANO UMOWY NA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "MAŁOPOLSKIE REMIZY" ORAZ "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA"

W środę 29 sierpnia 2018r. wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał umowy dla jednostek OSP z powiatów bocheńskiego i brzeskiego w ramach dwóch programów„Małopolskie Remizy" i „Bezpieczna Małopolska".

Gmina Trzciana uzyskała środki z każdego z tych programów. Umowy odebrali Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak oraz przedstawiciele jednostek, które w tym roku uzyskają wsparcie: Prezes OSP Trzciana - Krzysztof Kącki i Prezes OSP Kamionna- Stanisław Anielski.

Naszej gminie kolejny już raz udało się pozyskać środki w ramach programu „Małopolskie remizy". W tym roku na remont pomieszczeń swojej jednostki doczekali się strażacy z OSP Trzciana. W ramach prac zaplanowano remont pomieszczeń garażowych, instalacji wod-kan. oraz remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Trzciana. Całkowity koszt zadania planuje się na 86.560,- zł, w tym: 41.560,- zł pochodzi z budżetu województwa, 35.000,- zł z budżetu gminy, 10.000,00 zł to środki pochodzące od Komendanta Głównego PSP.

W ramach drugiego z konkursów- „Bezpieczna Małopolska" środki na zakup sprzętu i umundurowania otrzymają OSP Trzciana i OSP Kamionna. Jednostki zyskają m.in.: kamerę termowizyjną, akumulatorowy maszt oświetleniowy LED oraz kilka kompletów odzieży ochronnej do zadań bojowych. Szacowany łączny koszt zakupów wyniesie zgodnie z projektem 35.100,- zł, w tym dofinansowanie w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska" wyniesie 15.665,- zł, a środki z budżetu gminy 10.000,- zł.
Bardzo cieszymy się, że jednostki pozyskają nowy sprzęt i umundurowanie, a remiza OSP Trzciana zostanie wyremontowana.

Przy okazji najnowszej edycji konkursu „Małopolskie Remizy" pragniemy przypomnieć prace, które udało się nam wykonać w ramach kilku ostatnich edycji tego programu.

W 2016r. z programu skorzystała OSP Rdzawa, bowiem w ramach konkursu dofinansowano prace związane z rozbudową budynku. Dobudowano wielofunkcyjną salę z niezbędną infrastrukturą, którą wykonała firma Timber Traders Investment Sp. z o.o. z Rdzawy. Całość inwestycji wyniosła 92.720,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 37.828,00 zł. Pozostała kwota 54.892,00zł pochodziła z budżetu gminy Trzciana.

Rok 2015r. poświęcono dla OSP Leszczyna. Inwestycja nosiła nazwę: „Remont i modernizacja pomieszczeń remizy OSP Leszczyna". Prace objęły remont pomieszczenia wozu strażackiego wraz z zakupem i instalacją bramy garażowej, remont pomieszczenia socjalnego oraz magazynu sprzętu strażackiego. Wyremontowana została także instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna i wentylacja. Remont wykonała firma MAJER Usługi Budowlane Paweł Majerski z Bochni. Całkowity koszt prac wyniósł 89.443,91 zł. Gmina Trzciana otrzymała na wykonanie remontu z programu „Małopolskie Remizy 2015" najwyższą możliwą kwotę dofinansowania, tj. 39.450,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Trzciana.

Rok wcześniej, czyli w 2014r. Gmina Trzciana ubiegała się o środki dla OSP Ujazd z przeznaczeniem na termomodernizację remizy OSP Ujazd. Na realizację tego zadania pozyskano dotację w ramach programu „Małopolskie Remizy 2014". Ze środków Województwa Małopolskiego otrzymano 6.694,00 zł z przeznaczeniem na malowanie dachu, rynien i rur spustowych, krat i balustrad  oraz odnowienie syreny alarmowej. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uzyskano 27.612,00 zł dotacji na docieplenie ścian budynku,stropu, wymianę drzwi zewnętrznych i bramy garażowej. Pozostałe środki na realizację tej inwestycji pochodziły z budżetu gminy. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MAR-BUD" s.c. Marian Sroka, Renata Sroka z Bochni. Koszt inwestycji wyniósł 68.900,04 zł.

W latach wcześniejszych gmina z sukcesem ubiegała się o środki i realizowała z programu "Małopolskie Remizy" remonty m.in. OSP Łąkta Dolna, Kamionna i Kierlikówka. I tak można by wymieniać dalej. Zainteresowanych szczegółami wcześniejszych inwestycji w ramach tegoż programu odsyłam na naszą stroną internetową.

Programy "Małopolskie Remizy" i "Bezpieczna Małopolska" tworzyły i nadal stwarzają duże możliwości dla gmin, pomagając im finansowo we wspieraniu jednostek OSP działających na ich terenie. Z pewnością w kolejnych latach również będziemy składać wnioski w ramach tych programów- mamy nadzieję, że z nie mniejszym sukcesem.

wprowadzający: A.B.