powiększ tekst A A A

piątek 31.08.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

UMOWY NA WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH I MOSTÓW PODPISANE

We wtorek 28 sierpnia 2018r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał umowy na wykonanie remontów dwóch dróg gminnych: Leszczyna- Łęg i Leszczyna-Papówki oraz remonty dwóch mostów: w ciagu drgi gminnej Trzciana-Wierzbicka i Rdzawa-Przeginia.

Inwestycje mogą być wykonane dzięki uzyskanej przez naszą gminę dotacji w lipcu 2018r. w łącznej kwocie 300.000,-zł. Dofinandowanie pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą tych remontów, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, który gmina przeprowadziła sierpniu, została firma„ZIEM-DRÓG" Usługi Transportowo-Sprzętowe Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa.

Zgodnie z otrzymaną promesą wykonane mają być nastepujące zadania:

1. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rdzawa - Przeginia nr drogi 580608K nr działki 31 w miejscowości Rdzawa w km 0+000-0+050- koszt prawie 75 tys. zł

2. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Trzciana-Wierzbicka nr drogi 580517K, nr działki 1149 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+030- koszt ponad 63 tys. zł

3. Remont drogi gminnej Leszczyna-Łęg nr drogi 580467K, nr działki 783 w miejscowości Leszczyna w km 0+000-0+300- koszt prawie 110 tys. zł

4. Remont drogi gminnej Leszczyna-Papówki nr drogi 580463K, nr działki 539 w miejscowości Leszczyna w km 0+000 - 0+350"- koszt prawie 135 tys. zł.

Prace na wszystkich obiektach mają zostać zakończone do 19 października 2018r.

Będziemy przekazywać Państwu informacje na temat postępu prac.

wprowadzający: A.B.

Foto relacja: