powiększ tekst A A A

piątek 14.09.2018

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

PLAC PO STAREJ SZKOLE W KAMIONNEJ ZYSKA NOWE OBLICZE

W poniedziałek 10 września 2018r. Wójt Gminy Trzciana- Józef Nowak podpisał umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Kamionna poprzez zagospodarowanie terenu po starej szkole w Kamionnej na cele rekreacyjne".

Inwestycja przewiduje budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Kamionnej zlokalizowanego na terenie starej szkoły. W ramach projektu przewidziano zagospodarowanie działek poprzez wykonanie ścieżek spacerowych (chodników) o powierzchni 130 m2, nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw i siłowni o powierzchni 167,13 m2 oraz wykonanie małej architektury - elementów placu zabaw.

Początkowy zamysł obejmował szerszy zakres inwestycji- min. oprócz elementów, które będą wykonywane, planowano również budowę boiska sportowego i altany. Niestety koszty wykonania tak dużego zakresu prac stanowiły dla budżetu naszej gminy zbyt duże obciążenie. Ostatecznie zdecydowano się na wykonanie inwestycji w zakresie, który przedstawiamy Państwu na załączonej mapie do celów projektowych.

Na realizację planowanych prac nasza gmina uzyskała 50 000 złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę o przyznanie dotacji z Województwem Małopolskim wójt podpisał 28 czerwca 2018r.

Wykonanie prac planowano wcześniej, jednak obecny czas nie jest dla samorządów (jako zamawiających) sprzyjający. Pracy na rynku jest bardzo dużo, wykonawców jest zaś mało, a ceny robót są bardzo wysokie. Wykonawcę placu w Kamionnej wybrano dopiero w wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszym przetargu wpłynęły dwie oferty, z których jedna ponad dwukrotnie przewyższała środki budżetu gminy, zabezpieczone na to zadanie. Postępowanie unieważniono i ogłoszono przetarg ponownie. W efekcie drugiego postępowania udało się wyłonić wykonawcę. Będzie nim F.H.U. -NOWAK Tomasz Nowak z Kamionnej. Koszt inwestycji wyniesie prawie 120 000 zł. Roboty zakończą się pod koniec listopada 2018r.

Efekty prac z pewnością przedstawimy Państwu na naszej stronie internetowej. W dniu dzisiejszym załączamy zdjęcie placu w jego obecnym stanie. Mamy nadzieję, że po wykonaniu zaplanowanych przez gminę robót, teren po starej szkole odżyje na nowo z korzyścią dla mieszkańców Kamionnej oraz turystów.

wprowadzający: A.B.

Foto relacja: